Operační projekt zaměstnanost
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012907

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu

Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu v oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Technické a jiné odborné kurzy
  • Interní lektor

Doba realizace projektu je stanovena od 1. září 2020 do 31. srpna 2022.
Do projektu se zapojí celkem 115 zaměstnanců.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Cílem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců má pozitivní vliv nejen na jejich osobní rozvoj, ale i rozvoj celé společnosti.

Výsledek

V maximální míře zvýšit úroveň znalostí, dovedností a klíčových kompetencí 115 zaměstnancům, z nichž 23 osob dosáhlo věku 55let.