1    OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1.1    Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2    Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě prace.dzd.cz?

Pro přístup k prace.dzd.cz zásadně nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese prace.dzd.cz, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

•    Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
•    Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
•    Popisné údaje (např. údaje o zaměstnavateli, Vaší pozici, číslo bankovního účtu.
Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím prace.dzd.cz.

1.3    Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na prace.dzd.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení prace.dzd.cz.

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Můžeme také shromažďovat další informace prostřednictvím prace.dzd.cz, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti můžeme ke shromažďování těchto informací použít "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

1.4    Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím adresy prace.dzd.cz?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

•    Přihlásíte-li se k odběru newsletteru
•    Bude-li chtít od nás dostávat aktuální informace a nabídky
•    Zaregistrujete-li se do eshopu…
•    Provedete-li objednávku na eshopu…
•    Objednáte-li si prodlouženou záruku
•    Kontaktujete-li nás s žádostí o další informace…
•    Přihlásíte-li se do výběrového řízení na volnou pozici či nám zašlete životopis s žádostí o nabídku zaměstnání...
Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle bychom požadovali další informace pouze v případě, pokud by nám umožnily poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

1.5    Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

•    Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
•    Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
•    Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru, jiných obchodních sdělení nebo k registraci v e-shopu
•    Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, abychom mohli kontrolovat, zda plníte ujednané pracovní povinnosti nebo abychom zajistili ochranu našeho majetku.

1.6    Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a spravovat prace.dzd.cz a služby, které Vám prostřednictvím prace.dzd.cz nabízíme.
    
Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše produkty.

2   COOKIES

Zásady používání souborů cookies »

3   OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MIMO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být náš dodavatel, zákazník nebo uchazeč o zaměstnání. Při návštěvě naší společnosti se můžete dostat do záběru kamerového systému v areálu. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

•    Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
•    Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální;
•    Zajistili ochranu majetku naší společnosti;
•    Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme.
K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

•    Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
•    Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
•    Souhlas se zpracováním osobních údajů
•    Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, abychom mohli kontrolovat, zda plníte ujednané pracovní povinnosti nebo abychom zajistili ochranu našeho majetku.

4    KAMEROVÝ SYSTÉM

V areálu společnosti provozujeme kamerový systém za účelem zajištění ochrany našeho majetku a zajištění bezpečnosti v areálu. Pořízení záznamu podkládáme našimi oprávněnými zájmy. Délka uchování záznamů činí 7 dní.


5    SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1    Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, aktualizovat nebo opravovat své údaje, odhlásit odběr dalších informací od společnosti nebo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny, případně vznést námitku vůči zpracování, a to zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, můžete jej kdykoliv stáhnout. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

Společnost Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

5.2    Sdílení osobních údajů

Obecně lze říci, že Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.

Můžeme Vaše osobní údaje sdílet s naší mateřskou společností NIBE.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny v kontrole, převodu aktiv, reorganizace nebo likvidace naší společnosti ("reorganizační událost") můžeme převést, prodat nebo postoupit Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci této reorganizační události.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

•    pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a
•    pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

5.3    Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

5.4    Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.


5.5    Přenos údajů

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

6    KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím.

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: +420 326 370 911 (spojovatelka)
Fax: +420 326 370 933
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7    AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.